نمایش 121–140 از 244 نتیجه

تستر فاز پیک متر PEAKMETER مدل PM8908C

قیمت اصلی ۴۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6530C

قیمت اصلی ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2016S

قیمت اصلی ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2116S

قیمت اصلی ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۶۴۸,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2118

قیمت اصلی ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2008B

قیمت اصلی ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETRT مدل PM2018A

قیمت اصلی ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2028B

قیمت اصلی ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال پیک متر PEAKMETER مدل PM18A

قیمت اصلی ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2108A

قیمت اصلی ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2009R

قیمت اصلی ۲۹,۹۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۶۷۹,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2056R

قیمت اصلی ۲۶,۷۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۷۸۲,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی آنالوگ کیوریتسو KYORITSU مدل 2608A

قیمت اصلی ۱۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۹,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2046R

قیمت اصلی ۲۳,۲۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۷۳۴,۰۰۰ تومان است.

تستر عایق (میگر) دیجیتال یونیتیUNIT مدل UT513A

قیمت اصلی ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

تستر عایق (میگر) دیجیتال یونیتیUNIT مدل UT512

قیمت اصلی ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

تستر عایق (میگر) دیجیتال یونیتیUNIT مدل UT511

قیمت اصلی ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان است.

تستر عایق (میگر) دیجیتال یونیتیUNIT مدل UT501B

قیمت اصلی ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.

تستر عایق (میگر) دیجیتال یونیتیUNIT مدل UT501C

قیمت اصلی ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان است.

تستر عایق (میگر) دیجیتال یونیتیUNIT مدل UT502C

قیمت اصلی ۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان است.