نمایش 1–20 از 168 نتیجه

تستر عایق (میگر) دیجیتال اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل AR907A Plus

قیمت اصلی ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل AS852B

قیمت اصلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST490 Plus

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان است.

تستر عایق (میگر) دیجیتال اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل AR907 Plus

قیمت اصلی ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST890D

قیمت اصلی ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۰۸,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST833D

قیمت اصلی ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST823

قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST822

قیمت اصلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST821

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST833A

قیمت اصلی ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE مدل 117

قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE مدل 17B Plus

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی فلوک FLUKE مدل 376FC

قیمت اصلی ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

تستر عایق (میگر) دیجیتال کیوریتسو KYORITSU مدل 3125A

قیمت اصلی ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴,۷۹۲,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی (چنگالی) کیوریتسو KYORITSU مدل 2300R

قیمت اصلی ۱۰,۶۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2055

قیمت اصلی ۱۸,۱۵۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۱۵۹,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2127R

قیمت اصلی ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۰۳,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال کیوریتسو KYORITSU مدل 1011

قیمت اصلی ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال کیوریتسو KYORITSU مدل 1012

قیمت اصلی ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۳۴۵,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6519C

قیمت اصلی ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان است.