در حال نمایش 18 نتیجه

ترمومتر لیزری اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل AS852B

قیمت اصلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST490 Plus

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6519C

قیمت اصلی ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6530D

قیمت اصلی ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6530A

قیمت اصلی ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6530B

قیمت اصلی ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6519B

قیمت اصلی ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6519A

قیمت اصلی ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6530C

قیمت اصلی ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری هیوکی HIOKI مدل FT3700-20

قیمت اصلی ۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری یونیتی UniT مدل UT305A Plus

قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.