نمایش 1–20 از 63 نتیجه

آمپرمتر کلمپی اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST823

قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST822

قیمت اصلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی اسمارت سنسور SMART SENSOR مدل ST821

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی فلوک FLUKE مدل 376FC

قیمت اصلی ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی (چنگالی) کیوریتسو KYORITSU مدل 2300R

قیمت اصلی ۱۰,۶۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2055

قیمت اصلی ۱۸,۱۵۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۱۵۹,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2127R

قیمت اصلی ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۰۳,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2018B

قیمت اصلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۶۸,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2128S

قیمت اصلی ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی نشتی جریان هیوکی HIOKI مدل CM4003

قیمت اصلی ۴۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل CM3291

قیمت اصلی ۸,۲۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2108

قیمت اصلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2128

قیمت اصلی ۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل CM4141-50

قیمت اصلی ۲۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل CM4373-50

قیمت اصلی ۲۲,۹۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل CM4371-50

قیمت اصلی ۲۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2016S

قیمت اصلی ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2116S

قیمت اصلی ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۶۴۸,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2118

قیمت اصلی ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2008B

قیمت اصلی ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان است.