نمایش 1–20 از 30 نتیجه

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6519C

قیمت اصلی ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6530D

قیمت اصلی ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6530A

قیمت اصلی ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6530B

قیمت اصلی ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6519B

قیمت اصلی ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری پیک متر PEAKMETER مدل PM6519A

قیمت اصلی ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال پیک متر PEAKMETER مدل PM8232

قیمت اصلی ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۷۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال پیک متر PEAKMETER مدل PM8231

قیمت اصلی ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر قلمی دیجیتال پیک متر PEAKMETER مدل PM8211

قیمت اصلی ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال پیک متر PEAKMETER مدل PM8233E

قیمت اصلی ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۶۹,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال پیک متر PEAKMETER مدل PM8233D

قیمت اصلی ۹۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۳۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال چند منظوره پیک متر PEAKMETER مدل PM8229

قیمت اصلی ۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال پیک متر PEAKMETER مدل PM830L

قیمت اصلی ۶۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴۰,۰۰۰ تومان است.

وات متر(پاورمتر) کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2205

قیمت اصلی ۱۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2018B

قیمت اصلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۶۸,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2128S

قیمت اصلی ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال پیک متر PEAKMETER مدل PM8236B

قیمت اصلی ۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2108

قیمت اصلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی پیک متر PEAKMETER مدل PM2128

قیمت اصلی ۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان است.

تستر فاز پیک متر PEAKMETER مدل PM8909

قیمت اصلی ۵۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۳,۰۰۰ تومان است.