نمایش 1–20 از 78 نتیجه

کابل مفتول کولری 1*4 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۲۸,۳۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷,۷۹۰ تومان است.متر

کابل مفتول کولری 1.5*4 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۳۱,۹۲۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱,۲۹۰ تومان است.متر

کابل مفتول کولری 1*5 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۲۸,۸۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸,۳۰۰ تومان است.متر

کابل مفتول کولری 1.5*5 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۳۷,۳۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶,۶۴۰ تومان است.متر

سیم نایلون 0.5*2 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۷,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۲۵۰ تومان است.متر

سیم نایلون 0.75*2 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱۰,۹۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۷۶۰ تومان است.متر

سیم نایلون 1*2 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱۳,۰۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۸۰۰ تومان است.متر

سیم نایلون 1.5*2 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱۸,۵۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۲۲۰ تومان است.متر

سیم نایلون 2.5*2 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۲۴,۰۰۰ تومان است.متر

کابل افشان 70+120*3 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۲,۶۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۲۴,۰۰۰ تومان است.متر

کابل افشان 50+95*3 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۲,۲۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۳۳,۰۰۰ تومان است.متر

کابل افشان 35+70*3 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.متر

کابل افشان 25+50*3 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۱۹,۰۰۰ تومان است.متر

کابل افشان 16+35*3 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۷۱۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۹,۰۰۰ تومان است.متر

کابل افشان 35*5 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۸۸,۰۰۰ تومان است.متر

کابل افشان 25*5 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۷۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.متر

کابل افشان 16*5 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۴۶۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۴,۰۰۰ تومان است.متر