در حال نمایش 18 نتیجه

تستر عایق (میگر) دیجیتال کیوریتسو KYORITSU مدل 3125A

قیمت اصلی ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴,۷۹۲,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی (چنگالی) کیوریتسو KYORITSU مدل 2300R

قیمت اصلی ۱۰,۶۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2055

قیمت اصلی ۱۸,۱۵۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۱۵۹,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2127R

قیمت اصلی ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۰۳,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال کیوریتسو KYORITSU مدل 1011

قیمت اصلی ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال کیوریتسو KYORITSU مدل 1012

قیمت اصلی ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۳۴۵,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2009R

قیمت اصلی ۲۹,۹۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۶۷۹,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2056R

قیمت اصلی ۲۶,۷۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۷۸۲,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی آنالوگ کیوریتسو KYORITSU مدل 2608A

قیمت اصلی ۱۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۹,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2046R

قیمت اصلی ۲۳,۲۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۷۳۴,۰۰۰ تومان است.

ارت سنج دیجیتال کیوریتسو KYORITSU مدل 4105A

قیمت اصلی ۲۶,۲۰۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴,۸۹۹,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی آنالوگ کیوریتسو KYORITSU مدل 2805

قیمت اصلی ۹,۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۱۷۸,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال کیوریتسو KYORITSU مدل 2001

قیمت اصلی ۹,۷۶۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۶۸۹,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2200R

قیمت اصلی ۸,۷۳۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۷۷۱,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2117R

قیمت اصلی ۷,۷۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی کیوریتسو KYORITSU مدل 2007R

قیمت اصلی ۷,۲۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۴۷۸,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال کیوریتسو KYORITSU مدل 1009

قیمت اصلی ۴,۳۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۸۵,۰۰۰ تومان است.