نمایش 1–20 از 21 نتیجه

مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI مدل DT4224

قیمت اصلی ۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی نشتی جریان هیوکی HIOKI مدل CM4003

قیمت اصلی ۴۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل CM3291

قیمت اصلی ۸,۲۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

تستر فاز هیوکی HIOKI مدل 20-3481

قیمت اصلی ۱,۸۰۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل CM4141-50

قیمت اصلی ۲۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل CM4373-50

قیمت اصلی ۲۲,۹۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل CM4371-50

قیمت اصلی ۲۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

تستر عایق (میگر) دیجیتال هیوکی HIOKI مدل IR4056-20

قیمت اصلی ۱۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال جیبی هیوکی HIOKI مدل 60-3244

قیمت اصلی ۲,۵۹۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل CM3289

قیمت اصلی ۶,۴۲۷,۸۴۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۰۶۴,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل CM3281

قیمت اصلی ۸,۹۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری هیوکی HIOKI مدل FT3700-20

قیمت اصلی ۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال قلمی هیوکی HIOKI مدل 60-3246

قیمت اصلی ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر آنالوگ هیوکی HIOKI مدل 10-3030

قیمت اصلی ۳,۹۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI مدل DT-4282

قیمت اصلی ۲۳,۲۱۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI مدل DT-4281

قیمت اصلی ۲۰,۰۳۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI مدل DT-4253

قیمت اصلی ۸,۹۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI مدل DT-4256

قیمت اصلی ۸,۹۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI مدل DT-4252

قیمت اصلی ۷,۷۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.

آمپرمتر کلمپی هیوکی HIOKI مدل 20-3288

قیمت اصلی ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.